Privacy-beleid en AVG

Versie: 1 januari 2021

Artikel 1 Algemeen

Deze privacy policy geldt voor iedereen die de website 7etoiles.nl of food-rally.nl bezoekt. Daarnaast bevat deze privacy policy elementen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 2 Beheerder

7étoiles
Snoekbaarsstraat 108
1432PG AALSMEER
Tel. 06 - 1440 3666
vertelhet@7etoiles.nl
KVK 70399050
VAT/BTW NL001592326B16

Artikel 3 Gegevens van bezoekers

Persoonlijke gegevens van bezoekers worden niet opgeslagen tenzij dit expliciet is vermeld op de op deze website aanwezige pagina's en pagina onderdelen (zoals b.v. formulieren). Persoonlijke gegevens worden in dat geval als volgt opgeslagen:

Google Workspace
7étoiles gebruikt Google Workspace ter ondersteuning van haar interne bedrijfsvoering. De via de formulieren op websites van 7étoiles verstuurde informatie wordt in Google Workspace vastgelegd voor verdere verwerking.

Artikel 4 Verwerking van persoonsgegevens

7étoiles bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van verwerking. Hoe lang gegevens worden bewaart verschilt dus per geval. Is er wetgeving van toepassing dan worden deze termijnen gehanteerd. Indien uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn hetzij dat de wettelijke bewaartermijn verlopen is, dan zullen de persoonlijke gegevens worden vernietigd of geanonimiseerd.

Artikel 5 Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van een website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bijvoorbeeld bepaalde voorkeuren van de bezoeker. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Deze mogelijkheid wordt door de meeste moderne browsers geboden. Cookies kunnen via de browser ook van een computer worden verwijderd.

Functionele cookies
7étoiles maakt op haar website(s) gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te realiseren. Daarmee wordt de website bruikbaar en gebruiksvriendelijker. Deze cookies vallen buiten de AVG en worden verder niet beschreven.

Analytische cookies
Daarnaast worden op de website van 7étoiles zogenaamde analytische cookies gebruikt. Deze cookies maken het mogelijk om surfgedrag van bezoekers - geanonimiseerd - te verwerken tot grafieken en patronen die ons helpen om de website(s) te verbeteren en te optimaliseren. De informatie die hierbij wordt verzameld is algemeen en niet specifiek per individuele bezoeker. Deze website zet cookies voor de volgende tracking dienst(en):

Google Analytics
Voor het meten van (geanonimiseerd) sitebezoek en gedrag op de site worden gegevens over het bezoek gedeeld met Google Analytics, zodat daarmee verbeterpunten voor de website kunnen worden geïdentificeerd. Google Analytics is ingesteld om geen gegevens te delen met andere Google diensten of dienstverleners. Het door de bezoeker van onze website gebruikte IP adres wordt geanonimiseerd alvorens deze wordt gedeeld met Google Analytics. Alle met Google Analytics gedeelde gegevens worden na 14 maanden geautomatiseerd verwijderd. Dit is een standaardtermijn van Google Analytics GA4. De termijn stelt ons in staat trends te herkennen over een periode van iets meer dan een jaar.

Tracking cookies
7étoiles gebruikt op haar website geen cookies om informatie te delen met sociale media zoals Facebook of Twitter, of om bezoekers persoonlijke aanbiedingen te doen via advertenties.

Artikel 6 Websites van derden

De website kan links bevatten naar andere websites. 7étoiles accepteert geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het privacy-beleid van de beheerders van deze websites.

Artikel 7 Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over dit privacy-beleid terecht bij 7étoiles. De contactgegevens staan vermeld op de website.

Artikel 8 Voorbehoud

7étoiles is gerechtigd de inhoud van dit privacy-beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.